Welke vormen van pleegzorg zijn er allemaal?

Een warm plekkie kan je op heel veel manieren bieden. Utregs Plekkie kijkt samen met jou naar welke vorm van pleeg- of steunzorg het beste bij jou, je gezin en je thuis, tijd en ruimte past. Een mooie match en fijne klik staan voorop, op een plekkie dat voor het kind of jongere dicht bij andere vertrouwde plekkies ligt.

Klik op de optie om meer te lezen

‘De kracht van pleegzorg is dat een kind zo gewoon mogelijk kan meedraaien in een gezin.’

Kortdurende pleegzorg

Bij kortdurende pleegzorg woont een kind ongeveer een jaar bij jou. Als het thuis beter gaat, kan het weer naar huis. Het kan ook zijn dat het kind na een jaar oud en zelfstandig genoeg is om op zichzelf te wonen. Kortdurende pleegzorg is ook nodig als een kind snel naar een veilige omgeving moet.

Pleegzorg voor langere tijd
Jouw Utregs Plekkie wordt het nieuwe thuis van het kind. Vaak blijft het kind bij je wonen tot het volwassen is. Langdurige pleegzorg bieden is een prachtige en dappere keuze die levens helemaal verandert, ook dat van jou. Lees hier het verhaal van pleegouder Louise.

utregs plekkie pleegzorg pleegkind pleeggezin pleegouder koos spoor030 plant4

Als ik aanbel, komt zoontje Zuzu al aangerend om als een aapje in mijn armen te klimmen. We doen vaak spelletjes. Daar geniet ik van, want zelf heb ik helaas geen kinderen. Met zijn moeder praat ik zoveel mogelijk Nederlands. Ik help haar met van alles, zoals opvoedondersteuning. En ik leg uit hoe dingen in Nederland werken. Andersom laat ze mij kennismaken met haar cultuur.’

Een gezin steunen

Je biedt als steungezin even ruimte aan de ouders en verwelkom het kind parttime, op vaste momenten. Dat kan op een ochtend, middag of een hele dag, in het weekend of juist tijdens de week. Het kind blijft gewoon thuis wonen en voelt zich fijn en welkom in het steungezin. De ouders krijgen regelmatig een momentje voor zichzelf. Iedereen kan even opladen!

Je gaat samen naar de speeltuin op woensdag, of je helpt met huiswerk en bakt daarna een taart. Je biedt deze kinderen de mogelijkheid om op een warm plekkie nieuwe ervaringen op te doen, ervaringen die hen stimuleren in hun verdere ontwikkelingen. Wat die waardevolle ervaringen zijn, verschilt per kind. We zoeken mee naar de beste klik, die is goud waard.

Maatjes gezocht

Handjehelpen koppelt mensen die hulp nodig hebben aan precies de juiste vrijwilliger. De hulpvragers geven aan dat dankzij een maatje hun leven fijner is, dat ze méér contacten hebben en beter in hun vel zitten. Dát is het Handjehelpen-effect! Er zijn veel hulpvragers die wachten op een maatje. Kinderen met een beperking, of kinderen uit een gezin waar iemand een beperking heeft, spelen of logeren bij een steungezin. Ook steungezin worden? Kijk op de website van Handje Helpen voor meer informatie.


Ouders met psychische problemen ontzorgen

Een MeeleefGezin is een plekkie voor de kleine kinderen (9 maanden tot 4 jaar) van ouders met psychische problemen. Het MeeLeefGezin vangt het kleintje regelmatig op (1 dagdeel per week en 1 weekend per maand) en biedt een fijn plekkie als tweede, vertrouwde thuis. Het kindje kan zich in een veilige, warme omgeving verder ontwikkelen. De band tussen de kindjes en de ouders verbetert ook, omdat de ouders even ruimte krijgen. Meer info op Meeleefgezin.nl.

Kamers met aandacht 18-23 jaar

Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je soms terug kunt vallen op hulp en advies van je ouders of vrienden. Maar wat als dat sociale vangnet er niet is? Kamers met Aandacht zoekt particulieren die tijdelijk woonruimte willen verhuren, maar ook een steuntje in de rug bieden. Om jongeren, met een achtergrond in jeugd- of pleegzorg, een eigen plekkie te geven en ze zo op weg te helpen naar zelfstandigheid en een kansrijke toekomst.  Lees hier meer.

Home start

Wil je ouders steunen in de opvoeding? Door met ze mee te denken en samen naar oplossingen te zoeken? Door te laten zien wat goed gaat, groeit het zelfvertrouwen van de ouders. Na een paar maanden tot maximaal anderhalf jaar steun, gaan de ouders weer op eigen kracht verder. Meer weten? Bekijk de website van Home-Start.

Meer weten?

Bij veelgestelde vragen vind je handige info. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om vrijblijvend met ons een kop koffie te drinken. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Heb jij een plekkieover in je hart en in je huis? Vraag de brochure aan >>

utregs plekkie pleegzorg pleegkind pleeggezin pleegouder koos spoor030 schilderij familie kenswil

‘Een kind hoeft helemaal niet van mezelf te zijn om van te houden. Ik ben blij dat we deze keuze hebben gemaakt. Als pleegouder krijg je van alle kanten hulp. Het is heel fijn dat we altijd terug kunnen vallen op de pleegzorgbegeleider als we het even niet meer weten. Soms is het behoorlijk pittig, maar ik heb nooit gedacht: ik stop ermee.’

‘Het geeft ook voldoening om hem een stukje op weg te helpen naar volwassenheid.’

Hans en Carla Vernooij

utregs plekkie pleegzorg pleegkind pleeggezin pleegouder koos spoor030 schilderij Hans en Carla Vernooij